Πολλά σήματα του ΚΟΚ, « χάνονται»  πίσω από τα φύλλα και τη βλάστηση που πυκνώνουν και μεγαλώνουν τέτοια περίοδο.

Όχι μόνο στο επαρχιακό ή εθνικό δίκτυο,  αλλά ακόμη και εντός του αστικού ιστού.

Χαρακτηριστική περίπτωση το σήμα STOP  που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παλαιολόγου όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.  Η υπηρεσία καλό θα ήταν να κάνει έναν έλεγχο εντός του αστικού ιστού της Καρδίτσας και να μεριμνήσει για τις περιπτώσεις αυτές…

Κ. Π.