• Ολοκληρώθηκε το διακρατικό πρόγραμμα WEGO

«Xέρι» βοήθειας σε γυναίκες που έχουν έρθει αντιμέτωπες με κακοποιητικές συμπεριφορές και έχουν δεχθεί βία ώστε να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους
απλώνουν φορείς της Καρδίτσας που ενεργοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό μέσω του προγράμματος WEGO που υλοποίησε το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας.