Χωρίς καπάκια

Απαραίτητη κρίνεται η παρέμβαση για να τοποθετηθούν μεταλλικά καπάκια σε μετρητή και σε κολώνα φωτισμού, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Το σημείο είναι στο δεξί πεζοδρόμιο της οδού Λ. Δημοκρατίας, μπροστά από την περίφραξη του υπό διαμόρφωση νέου Δημαρχείου Καρδίτσας (παλιό 1ο Λύκειο).

Ας το ελέγξει η αρμόδια υπηρεσία και ας μεριμνήσει για τα καπάκια προτού σημειωθεί κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν.
Κ.Π.