Δεν αδειάζουν οι πάγκοι...

Αρκετοί πάγκοι των παραγωγών και εμπόρων της Καρδίτσας μετά βίας αδειάζουν στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης.

Μάλιστα ορισμένοι από αυτούς κατεβάζουν το κεφάλι στην ερώτηση πως κυλάνε τα πράγματα, μιας και η κρίση συνεχίζει να «χτυπάει» τον πρωτογενή τομέα.

Με κατήφεια, αβεβαιότητα, αδυνατούν οι ίδιοι να βρουν απαντήσεις στα προβλήματά τους, όπως για την υποτονική κίνηση, αλλά και τα λιγοστά έσοδά τους που καταλήγουν μετά βίας, στην κάλυψη του κόστους παραγωγής και των υποχρεώσεών τους.
Δ.Γ.