ΔΕΥΑ Καρδίτσας: 19 δράσεις ύψους 16,6 εκ ευρώ στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2023

Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων για το 2023 ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Καρδίτσας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις προϋπολογισμού 16.654.112,00 ευρώ.
Συγκεκριμένα στο σχέδιο περιλαμβάνονται τα εξής συμβασιοποιημένα και συνεχιζόμενα έργα:
-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤ.ΑΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, προϋπολογισμού685.401 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε και ιδίους πόρους
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομέτρων της ΔΕΥΑ Καρδίτσαςπροϋπολογισμού 6.427.400 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Τρίτσης»
Επίσης περιλαμβάνει εγκεκριμένα και σε διαδικασία δημοπράτησης έργα που είναι:
-ΒΕΛΤ.&ΕΚΣΥΓ.ΤΟΥ ΣΥΣΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( Τ.Κ. ΚΑΡΔ/ΛΑ-ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ)
προϋπολογισμού 3.160.000,00
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ (ΤΡΙΤΣΗΣ)
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομέτρων της ΔΕΥΑ Καρδίτσας
προϋπολογισμού 6.427.400,00 (ΤΡΙΤΣΗΣ)
-Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης σε περιοχές εντός σχεδίου στη πόλη της Καρδίτσας προϋπολογισμού
1.315.000 ευρώ (Τρίτσης)
-Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος Ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων των Τοπικών κοινοτήτων, Παλαιοκλκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου της Δ.Ε. Καρδίτσας, προϋπολογισμού
2.500.000 ευρώ (ΤΡΙΤΣΗΣ)
-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προϋπολογισμού 100.000 ευρώ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) και
-ΥΛΟΠ.ΣΧ.ΑΣΦΑΛ.ΝΕΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
προϋπολογισμού 60.000 ευρώ
Τέλος περιλαμβάνονται και συνήθεις μικρής κλίμακας δράσεις που αφορούν μικρής κλίμακας έργα και μελέτες από ιδίους πόρους:
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΕ ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30.000 ευρώ
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΣΕ ΔΕ ΚΑΜΠΟΥ/ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ/ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ/ ΙΤΑΜΟΥ 10.000 ευρώ
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΗΘΡΩΝ 30.000 ευρώ
-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ Δ.ΑΠΟΧ.ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 30.000 ευρώ
-ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δ.ΥΔΡ.ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30.000 ευρώ
– ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 35.000 ευρώ
-ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000 ευρώ
-ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
30.000 ευρώ