ΔΕΥΑΚ: Ανάδοχος για το έργο της καταγραφής της κατάστασης των αγωγών

Στην ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για το έργο της προμήθειας συστήματος επισκόπησης και καταγραφής κατάστασης αγωγών, προχώρησε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καρδίτσας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πρακτικό ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-κατακύρωση) του διαγωνισμού και ανακήρυξε ανάδοχο την εταιρεία που κατέθεσε οικονομική προσφορά ύψους 52.800 ευρω.