Διαδημοτική συνεργασία μεταξύ Δήμων Παλαμά και Σοφάδων για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων

Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παλαμά και του Δήμου Σοφάδων για τη διεκπεραίωση- επίβλεψη και παραλαβή έργων στο Δήμο, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά.

Στην προγραμματική σύμβαση αναφέρεται μεταξύ αλλων ότι ο Δήμος Παλαμά δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων. Ειδικότερα στο Δήμο Παλαμά, μέχρι πρόσφατα, υπηρετούσε μοναδικός υπάλληλος, κλάδου και ειδικότητας Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Παλαμά δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων στο Δήμο Παλαμά.
Ο Δήμος Σοφάδων διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Παλαμά με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων στο Δήμο Παλαμά.

Τα έργα και μελέτες που απαιτούν άμεση διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού είναι:

1.«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ»

2.«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ”

3. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ»

4. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ»

5. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΣΧΑΡΩΣΗ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΩΝ)»