Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις διαγνωστικές εξετάσεις που θα δώσουν για πρώτη
φορά στην Ελλάδα περίπου 6.000 μαθητές.

Πρόκειται για μαθητές της Στ’ τάξης του δημοτικού και της Γ’ τάξης του γυμνασίου που επελέγησαν τυχαία και θα εξεταστούν σε θέματα γλώσας και μαθηματικών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα