Τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του έργου “αναβάθμιση εγκαταστάσεων παιδικής κατασκήνωσης της Ι. Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος στο Νεοχώρι” ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την σύνταξη νέου προϋπολογισμού και λοιπών τευχών δημοπράτησης με σκοπό τη χρηματοδότηση και διεξαγωγή νέας δημοπρασίας για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Εισηγήτρια του θέματος κ. Πετσιά Βασιλική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μεταξύ άλλων αφαρέθηκε στο ιστορικό και στη συνέχεια στην τεκμηρίωση της εισήγησης, λέγοντας: «Σύμφωνα με την διακήρυξη αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της καασκήνωσης οι οποίες περιλαμβάνουν πέντε (5) οικίσκους, κτίριο μαγειρείου, εστιατορίου,κυλικείου, χώρων υγιεινής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»