Ξεκίνησε τελικά η διαδικασία πίστωσης των λογαριασµών των παραγωγών µε την προκαταβολή (70%) των προγραµµάτων, με την αρχή να γίνεται από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου, με τα Νιτρικά. Τα ποσά είναι διαθέσιμα προς ανάληψη από τους δικαιούχους του Μέτρου της Απονιτροποίησης από τα ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς, με τις υπόλοιπες τράπεζες να ακολουθούν τα επόμενα 24ωρα, όπως γίνεται πάντα.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις 2 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η διαδικασία πίστωσης της προκαταβολής των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων 2022 στους λογαριασμούς των δικαιούχων, μετά την εκκαθάριση των φακέλων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτοι πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων Απονιτροποίησης της Θεσσαλίας και του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου είχαν πιστωθεί 27 εκατ. ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews.

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας, με τους δικαιούχους των Μέτρων 10 και 11 (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική κτηνοτροφία και Μελισσοκομία, Κομφούζιο, Αμπελώνας Θήρας, κλπ) να μπορούν να δουν το υπολογισμένο ποσό πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη πλατφόρμα του Gov.gr.

Σημειώνεται πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η διαδικασία πληρωμής της προκαταβολής προηραμμάτων να γίνει όπως κάθε χρονιά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η μεταρρύθμιση της μεταφοράς όλων των πληρωμών στο Gov.gr συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί με την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος και της Εξισωτικής πριν τις γιορτές.

Αν και οι εντολές πληρωμής είχαν φύγει ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης, οι πιστώσεις καθυστέρησαν. Αιτία, κάποιες αντιστάσεις µηχανισµών που επιχείρησαν να κρατήσουν παραπίσω τη διαδικασία για αλλότρια των παραγωγών συµφέροντα, προκαλώντας την αγανάκτηση των δικαιούχων, αφού αυτοί ήταν και οι µόνοι που επί τοις ουσίας ζηµιώθηκαν. Ωστόσο, αυτές τις µέρες και µέχρι τις αρχές της ερχόµενης εβδοµάδας πιστώνονται 283,5 εκατ. ευρώ σε 78.000 δικαιούχους, εκ των οποίων τα 270 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στα Βιολογικά και την Απονιτροποίηση και τα υπόλοιπα 13,5 εκατ. ευρώ αφορούν Κοµφούζιο, Αυτόχθονες Φυλές, Αµπελώνα Θήρας και Ελαιώνα Άµφισσας.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, θα δοθεί στους παραγωγούς το περιθώριο να προχωρήσουν σε εντάσεις κατά των αποτελεσµάτων, προκειµένου να γίνουν οι όποιες διορθώσεις και να ακολουθήσει νέα πίστωση -µε το νέο έτος- που θα συµπεριλαµβάνει και όσους από αυτούς δικαιωθούν.

Το επόµενο βήµα, λοιπόν, αφορά την εξόφληση της βασικής, µαζί µε το πρασίνισµα και την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, αλλά και την πληρωµή της εξισωτικής.

Όσον αφορά την ενιαία ενίσχυση, το επόµενο διάστηµα θα συνεχίζονται οι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι, προκειµένου να διορθωθεί ό,τι χρειάζεται ώστε να κυλήσει και η εξόφληση της ενιαίας το ίδιο οµαλά µε την προκαταβολή του Οκτωβρίου. Σύµφωνα, µάλιστα µε τον πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά µε τις µεταβιβάσεις σε εκκρεµότητα έχει µείνει ένα ποσοστό της τάξης του 10%, το οποίο αφορά κυρίως τις κληρονοµιές. Πρόκειται για 4.040 παραγωγούς για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεών τους µεταβίβασης δικαιωµάτων (αφορά περιπτώσεις όπου αναµένεται η προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, υφίσταται εµπλοκή σε σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς, κ.λπ.).

Για την εξόφληση του τσεκ, να σηµειωθεί ότι εκτός από τις µεταβιβάσεις και τους 61.740 παραγωγούς, µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, σε έλεγχο βρίσκονται και 5.340 παραγωγοί για τους οποίους υπάρχουν ευρήµατα σχετικά µε τη µη νόµιµη κατοχή των εκτάσεων που δηλώνουν για τη λήψη ενίσχυσης λόγω ερευνών ή καταγγελιών και 1.500 παραγωγοί, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογητικά ανωτέρας βίας, τα οποία εξετάζονται.

Εν τω µεταξύ, σε διορθώσεις προχωρούν και οι παραγωγοί – κυρίως της Θεσσαλίας- σχετικά µε αγροτεµάχια που ελέγχονται µε τη µέθοδο monitoring, τα οποία δεν υπολογίστηκαν για την πληρωµή στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Σύµφωνα, µάλιστα µε τον πρόεδρό τουΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σηµανδράκο, αυτό το διάστηµα στέλνονται στους παραγωγούς ειδοποιήσεις σφαλµάτων που θα αφορούν τα «κοµµένα» λόγω monitoring αγροτεµάχια. Για παράδειγµα, εάν σε ένα αγροτεµάχιο (χωράφι), υπάρχει µια ποµόνα ή κάποιος θάµνος, τα οποία εµπόδιζαν την καταγραφή από το monitoring της καλλιέργειας, τότε θα µπορέσει αυτό να διορθωθεί και ο παραγωγός να λάβει την ενίσχυση που δικαιούται.

Ενστάσεις για την εξισωτική µέχρι της 13 ∆εκεµβρίου

Σχετικά τώρα µε την εξισωτική, δηµοσιεύτηκε η πρώτη κατάταξη µε τους εγκεκριµένους και τους απορριφθέντες για το έτος 2022, µε τους ενδιαφερόµενους να έχουν προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων µέχρι και τις 13 ∆εκεµβρίου (βλέπε ρεπορτάζ. Η δηµόσια δαπάνη του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 264 εκατ. ευρώ και είναι αυξηµένη κατά 14 εκατ. ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισηµαίνονται επιπλέον τα εξής:

  • οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως «άµεσα συνταξιούχοι» από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) απορρίφθηκαν. Οι παραγωγοί που διαφωνούν µε το αποτέλεσµα της κατάταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής,
  • ο χαρακτηρισµός της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της ΑΑ∆Ε,
  • οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «κάτοικοι εξωτερικού», «ηλικία εκτός ορίων επιλεξιµότητας (18-67)», «ο αιτών/σύζυγος είναι δικαιούχος πρόωρης συνταξιοδότησης», «ο αιτών είναι διάδοχος µε δεκαετή αποκλεισµό», «ο αιτών είναι διάδοχος µε ετήσιο αποκλεισµό» έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προκειµένου να προσκοµίσουν δικαιολογητικά.

Ένταξη 4.608 παραγωγών στην 3η πρόσκληση του Κοµφούζιο

Την ένταξη στη δράση 10.1.08 Κοµφούζιο 4.608 δικαιούχων, έναντι των
4.964 δικαιούχων της αρχικής απόφασης, προβλέπει η 2η τροποποίηση της 3ης πρόσκλησης. Η συνολική δηµόσια δαπάνη των παραπάνω ενταγµένων πράξεων ανέρχεται σε 26.707.747,54 ευρώ, µειωµένος κατά 1.856.028,27 ευρώ σε σχέση µε τον συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων πράξεων της 1ης τροποποίησης της αρχικής απόφασης. Οι υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των νέων δικαιούχων ξεκίνησαν την 1η Απριλίου 2022 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2025. Επίσης, σύµφωνα µε την τροποποιητική απόφαση προστίθενται 119 νέοι δικαιούχοι, οι οποίοι προέκυψαν από µεταβίβαση ήδη ενταγµένων εκµεταλλεύσεων δικαιούχων, ενώ διεγράφησαν και 475 δικαιούχοι της 3ης πρόσκλησης.

Μέσα στο μήνα εξοφλήσεις ΕΛΓΑ για ζημιές του 2021 και 2022

Για τις ασφαλιστικά καλυπτόµενες από τον ΕΛΓΑ ζηµιές, οι οποίες συνέβησαν εντός του 2022 και αφορούν τον παγετό του Ιανουαρίου, γίνεται αγώνας δρόµου για να γίνει η αποπληρωµή, ίσως και µέσα στον ∆εκέµβριο, πριν τις γιορτές. Αυτό απάντησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος στην µε αριθµό 176/15-11-2022 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κορινθίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Γεωργίου Ψυχογιού. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον υφυπουργό, για τις ζηµιές αυτές έγιναν συνολικά 250 αναγγελίες µε 6.900 δηλώσεις ζηµιάς.

Όσον αφορά τις ζηµιές του 2021, ο υφυπουργός ανέφερε ότι θα γίνει εκκαθάριση µέσα στον ∆εκέµβριο του 2022, ενώ στους ασφαλιστικά καλυπτόµενους έχουν δοθεί 18.325.000 ευρώ, ενώ δόθηκε και παράταση έως τις 31/12/2022 για τις ασφαλιστικές εισφορές από την πλευρά των παραγωγών.