Στην έγκριση και παραλαβή της Υδρογεωλογικής (με Υδρολογική ανάλυση) Μελέτης του αρδευτικού έργου μεταφοράς νερού με κλειστό δίκτυο από τον ποταμό Καλέντζη στον ποταμό Σοφαδίτη, έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής Παλαμά είναι η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στο έργο προβλέπεται στο ύψος της Μυρίνης, να κατασκευαστούν δύο αντλιοστάσια που το καθένα θα έχει δύο αντλίες οι οποίες με κλειστό αγωγό μήκους
7 χλμ περίπου θα μεταφέρουν νερό στο Σοφαδίτη νότια και δυτικά των Γοργοβιτών.