Στη δημιουργία Συμβουλίου Παραγωγής και Μεταποίησης προχωρά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, στο οποίο οι παραγωγοί της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συζητήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την ανάπτυξη του κλάδου.
Η πρωτοβουλία ανήκει
στο δήμαρχο κ. Παναγιώτη
Νάνο και οι στόχοι της
είναι: