Νέο έργο για την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό κύκλωμα της Αργιθέας δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δημοπρατείται έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ με χρηματοδότηση από τη ΣΑΝΠ817 για την αποκατάσταση της ασφάλειας της κυκλοφορίας σε σημεία της επ. οδού Μουζάκι – Αργιθέα – Γέφυρα Κοράκου – όρια ν. Άρτας. Το έργο περιλαμβάνει:

-Διάνοιξη και καθαρισμό τάφρου αποχέτευσης ομβρίων

-Καθαίρεση και ανακατασκευή όπου απαιτείται τοιχίων αντιστήριξης και κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα

-Άρση καταπτώσεων και καθαρισμό πρανών

-Καθαρισμό οχετών αποχέτευσης ομβρίων

-Κατασκευή επιχωμάτων με θραυστά επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4

-Αποκατάσταση της βάσης του οδοστρώματος όπου απαιτείται

-Ασφαλτικές εργασίες

-Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας

-Τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σταθερά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες των ανθρώπων. Ξέρει να σχεδιάζει, να βρίσκει εργαλεία χρηματοδότησης, να συνεργάζεται και να υλοποιεί έργα που δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στους κατοίκους του ορεινού όγκου της Αργιθέας με νέα έργα για την αποκατάσταση των υποδομών προσβασιμότητας, την ασφαλή επικοινωνία των ανθρώπων, την ομαλή μετακίνηση των εμπορευμάτων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.