Δημοπρατείται η αναβάθμιση υποδομών στη Δ.Ε. Παμίσου

Σε δημοπράτηση έβαλε ο Δήμος Μουζακίου το έργο της αναβάθμισης υποδομών στη Δ.Ε. Παμίσου.

Ο ανάδοχος του έργου θα προκύψει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 226.240 ευρώ.