Δημοπρατείται η μετατροπή του Γυμνασίου σε Κέντρο Πολιτισμού Μεσενικόλα

Στη δημοπράτηση του έργου της επανάχρησης του κτιρίου του Γυμνασίου Μεσενικόλα και μετατροπής σε κέντρο πολιτισμού, προϋπολογισμό 829.628,72 ευρώ, προχώρησε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα.

Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 30η Ιουλίου. Το έργο εντάχθηκε στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Είναι από τα πρώτα έργα του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων και το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την επανάχρηση του κτιρίου του Γυμνασίου, ένα εμβληματικό κτίριο της περιοχής, το οποίο παραμένει σε αχρηστία εδώ και 20 χρόνια.

Το αναγεννημένο κτίριο θα στεγάσει τις παρακάτω χρήσεις:

-Έκθεση Τεκμηρίων Ιστορίας Μεσενικόλα
-Χώρο Πολιτιστικών εκθέσεων
-Αίθουσα μικρού συνεδριακού χώρουπολλαπλών χρήσεων
-Βιβλιοθήκη
-Κέντρο Νεολαίας
-Χώρο τηλεσκοπικής αστροπαρατήρησης
-Μικρό υπαίθριο θέατρο
-Βοηθητικοί χώροι
Κ.Π.