Δημοπρατείται το έργο καθαρισμού ρεμάτων του ποταμού Καλέντζη

Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καρδίτσας, από τον οποίο θα προκύψει ανάδοχος για το έργο του του καθαρισμού ρεμάτων ορεινής και πεδινής λεκάνης του ποταμού Καλέντζη.

Πρόκειται για υποέργο της εργολαβίας αποκατάστασης των καταστροφών που προκλήθηκαν απο τον “Διομήδη” πέρυσι τον Ιανουάριο, και  είναι προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.