Στην υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» θα προχωρήσει ο Δήμος Καρδίτσας για την προμήθεια εξοπλισμού και διενέργεια στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου με πρόσφατη ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε και αποδέχεται την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Παράλληλα ενέκρινε την δέσμευση ότι στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκέσει για το έργο/προμήθεια εξ ολοκλήρου, ο Δήμος Καρδίτσας θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που τυχόν θα προκύψει.