Δήμος Καρδίτσας: Εξάμηνη παράταση στο έργο βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Tη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ. Καρδίτσας” ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Η παράταση είναι για έξι μήνες μέχρι την 21-7-2023 και ζητήθηκε από τον εργολάβο καθώς λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν μπορούν να εκτελεστούν ορισμένες εργασίες (ασφαλτοστρώσεις κ.λ.π.).

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 769.944,36 ευρώ.