Δήμος Καρδίτσας: Κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ για επισκευές στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Tη διάθεση ποσού 40.000 ευρώ από την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ Σχολείων του Δήμου Καρδίτσας) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας προκειμένου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και επισκευής οι οποίες κρίνονται απαραίτητες.