Δήμος Παλαμά: Τροποποιημένη αίτηση χρηματοδότησης για ηλεκτροκίνητα οχήματα

Την υποβολή τροποποιημένης αίτησης χρηματοδότησης για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά, η οποία προχώρησε στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διερεύνυσης τιμών για το έργο της «ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας και της Ενεργειακής Εξοικονόμησης στον Δήμο Παλαμά».

Η αίτηση αφορά την εξής προμήθεια:
-Ενός (1) Ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου MINIBUS 7 Θέσεων
-Ενός (1) Ηλεκτρικό όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα με πλέγμα
-Ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Σαρώθρου με Πλυστικό
-Ενός (1) Ηλεκτροκίνητου 4Χ4 Πολυμηχάνημα -ΧορτοκοπτικόΕκχιονιστικό με Αλατοδιανομέα
-Ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου (έως 28 επιβάτες)
-Ενός (1) Διπλού φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων 22KW (2x11KW) AC
-Ενός (1) Διπλού φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων 50KW-DC / 22KW-AC,
-Ενός (1) Υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ηλιακή και αιολική ενέργεια.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η έλλειψη πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό και η προσπάθεια της βέλτιστης σχέσης απόδοσης προς των αριθμό των οχημάτων οδήγησε το Δήμο στην απόφαση να επιλέξει τα οχήματα:
*Ένα ηλεκτροκίνητο σάρωθρο, το οποίο συνδυάζει και τη λειτουργία του πλυστικού μηχανήματος.
Πρόκειται για όχημα όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο, το οποίο παράλληλα θα επιτελεί και τη λειτουργία του καθαρισμού των κάδων και των πεζοδρομίων. Η προσθήκη του σαρώθρου στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου αναμένεται να επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:
1. Ιδιαίτερα βελτιωμένο επίπεδο υπηρεσιών καθαριότητας.
2. Δυνατότητα καθαρισμού πολύ μεγαλύτερης επιφάνειας ανά ημέρα καθώς και ποιοτικότερο επίπεδο καθαρισμού.
3. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας και δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας σε άνετο περιβάλλον εργασίας ακόμα και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

4. Αποτελεσματική εξάλειψη εστιών μόλυνσης και υγειονομικού κινδύνου που προκύπτουν από υπολείμματα απορριμμάτων οργανικής προέλευσης. (π.χ. λαϊκές αγορές).
Με την υλοποίηση της προμήθειας αναρροφητικού σαρώθρου εξασφαλίζεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της επίπονης-χειρωνακτικής εργασίας των εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας θα αντικατασταθεί με την λειτουργία του μηχανήματος. Για τους παραπάνω λόγους επιλέγει ένα σάρωθρο αρθρωτού τύπου που προσφέρει πολύ μεγάλη αυτονομία.
*Ένα ηλεκτρικό πολυμηχάνημα 4Χ4 με τις λειτουργιές του χορτοκοπτικούεκχιονιστικού, το οποίο εκχιονιστικό περιλαμβάνει χιονολεπίδα και αλατοδιανομέα, ` μηχάνημα απολύτως χρηστικό, καθώς θα καθαρίζει τους δρόμους του Δήμου με ειδική χιονολεπίδα, που ενσωματώνεται μπροστά στο μηχάνημα, καθ’ όλη την περίοδο του χειμώνα, μια και ο Δήμος αντιμετωπίζει πολύ συχνά ακραίες καιρικές συνθήκες. Στο πολυμηχάνημα προστίθεται και αλατιέρα στο πίσω μέρος, για να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και η ασφάλεια των πολιτών. Πρόκειται για πολυμηχάνημα αρθρωτό για απόλυτη ευελιξία, με κίνηση και στους 4 τροχούς, απόλυτα σταθερό και ασφαλές για οδήγηση ακόμα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.
*Ο Δήμος επίσης στον αρχικό του σχεδιασμό είχε προβλέψει ένα λεωφορείο για τις ανάγκες μετακίνησης των δημοτών, ωστόσο με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης έως σήμερα έχουν προκύψει νέα μοντέλα ηλεκτρικών λεωφορείων σαφώς καλύτερα με πιο εξελιγμένη μπαταρία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας. Για το λόγο αυτό ο Δήμος θα προχωρήσει στην προμήθεια ενός τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτροκίνητου αστικού
λεωφορείου το οποίο έχει ελάχιστο κόστος συντήρησης και ελάχιστο χρόνο παραμονής στα συνεργεία, μηδενική κατανάλωση καυσίμων και σημαντική εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας.
*Επίσης ο Δήμος θα διατηρήσει το ηλεκτροκίνητο μικρό φορτηγό με πλέγμα, το οποίο θα εξυπηρετήσει και τις λειτουργίες του ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου Βαν με εξοπλισμό κινητού συνεργείου, το οποίο καταργείται. Πρόκειται για όχημα πολλαπλών εργασιών για μεταφορικές και λοιπές χρήσεις, το οποίο είναι περισσότερο χρηστικό καθώς είναι ευέλικτο και μικρό φορτηγό. Τέλος, ο Δήμος θα διατηρήσει το ηλεκτροκίνητο Minibus 7 θέσεων.
*Όσον αφορά τους φορτιστές, λαμβάνοντας υπόψη την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, ο δήμος θα προχωρήσει στην προμήθεια νέων πιο εξελιγμένων φορτιστών, ώστε να είναι συμβατοί με την πιο πρόσφατη τεχνολογία και να παρέχουν δυνατότητες. Τα εν λόγω συστήματα και λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων προσφέρουν ποιότητα και αξιοπιστία ενώ μεγιστοποιούν τα κέρδη και ελαχιστοποιούν τα κόστη λειτουργίας