Δήμος Σοφάδων: Αρνητικές γνωμοδοτήσεις για ένα υδροηλεκτρικό και ένα φωτοβολταϊκό σταθμό

Αρνητικά γνωμοδότησε ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων για δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατασκευής Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος (ΜΥΗΕ) 1,65MW στο ρέμα Αγ. Μαρίνης των Τ.Κ Αηδονοχωρίου & Λουτροπηγής και ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 105 MW και υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 33/150 Κv, στη θέση ΚΤΙΜΕΝΗ, των Τ.Κ Κτιμένης & Γαβρακίων.

Υδροηλεκτρικό
Η Επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος (ΜΥΗΕ) 1,65MW στο ρέμα Αγ. Μαρίνης των Τ.Κ. Αηδονοχωρίου & Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το έργο θα αποτελούνταν από τα ακόλουθα τμήματα σύμφωνα με τη μελέτη:
1. Υδροληψία τυρολέζικου τύπου με φραγματική διάταξη ύψους 3,00m, σε συνδυασμό με
εξαμμωτή και δεξαμενή φόρτισης για τη λήψη του προς χρήση νερού.
2. Αγωγό υπό πίεση Φ1300 για τη μεταφορά του νερού στον σταθμό μήκους 2.772,30m
3. Κτίριο σταθμού εγκατεστημένο σε γήπεδο εμβαδού 2.633,96m2, με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού σε
ηλεκτρική και τη διοχέτευση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Διώροφο κτίριο μεγάλου
ύψους, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται υπόγεια (εμβαδού 97,15m2) ενώ ο ισόγειος χώρος (ίδιας επιφάνειας) αποτελεί εσωτερικό εξώστη του μηχανοστασίου. Σε επαφή με το μηχανοστάσιο, στο ισόγειο, βρίσκεται ο ανεξάρτητος χώρος των μετασχηματιστών εμβαδού 8,75m2.Μετά τη χρήση του, το νερό επιστρέφει στο ρέμα μέσω υπόγειας διώρυγας φυγής μήκους 17,50m

Φωτοβολταϊκό
Το Σώμα γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 105 MW και υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 33/150 kV, στη θέση ΚΤΙΜΕΝΗ, των Τ.Κ. Κτιμένης & Γαβρακίων, των Δ.Ε. Ταμασίου & Θεσσαλιώτιδος των Δήμων Σοφάδων & Δομοκού, των Π.Ε. Καρδίτσας & Φθιώτιδας, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος.
Το έργο περιελάμβανε:

• 160.305 πλαίσια διπλής όψης της εταιρίας Canadian Solar Inc μοντέλου CS7N-655MS (MC4 EVO2) και ονομαστικής ισχύος 655W.
• 567 αντιστροφείς ισχύος (string inverters) τύπου SUN2000-185KTL-H1, της εταιρείας
HUAWEI.
• 21 μετασχηματιστές ΧΤ/ΜΤ ισχύος 5ΜVA έκαστος.
• Καλωδίωση.
• Βάσεις πλαισίων.
• Πίνακες με τους κατάλληλους ασφαλειοδείκτες για όλα τα DC και AC ρεύματα.
• Σύστημα ελέγχου για έλεγχο του συστήματος και παρακολούθηση των δεδομένων μέσω
Internet, σε τοπικό PC και σε απομακρυσμένο κεντρικό σημείο.
• Απαιτούμενο ηλεκτρολογικό υλικό, αναλώσιμα υλικά εγκατάστασης, πίνακες, συστήματα
αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεις