•95 νέες μολύνσεις καταγράφηκαν χθες στο Νομό

Διπλασιασμός των νοσηλειών στις απλές κλίνες covid καταγράφεται σε διάστημα μίας εβδομάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ο αριθμός των νοσηλειών ανερχόταν στις 11 – 12, ενώ με την έναρξη της τρέχουσας αυξήθηκαν στις 24. Ωστόσο, το σύστημα δεν δέχεται πίεση όσον αφορά την πληρότητα των κλινών, καθώς το Νοσοκομείο διαθέτει συνολικά 45 κλίνες covid.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα