Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2022-2023.

Σε ότι αφορά την Π.Ε. Καρδίτσας συγχωνεύονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

-το 1ο και 4ο νηπιαγωγείο Μουζακίου στο 2θέσιο 1ο Νηπιαγωγείο Μουζακίου

– το 3ο και το 4ο νηπιαγωγείο Παλαμά στο 2θέσιο 3ο νηπιαγωγείο Παλαμά.