Δύο συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Μουζάκι και Παλαμά

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2022 ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων 2022-2023.

Σε ότι αφορά την Π.Ε. Καρδίτσας συγχωνεύονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες:
-το 1ο και 4ο νηπιαγωγείο Μουζακίου στο 2θέσιο 1ο Νηπιαγωγείο Μουζακίου
– το 3ο και το 4ο νηπιαγωγείο Παλαμά στο 2θέσιο 3ο νηπιαγωγείο Παλαμά.