Πολύτιμο εργαλείο για την ενημέρωση και στήριξη των πολιτών αποτελούν οι νεοσύστατες κοινωνικές δομές και δομές υγείας που παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Παυσίλυπο. Το κέντρο κοινότητας, το παράρτημα των ρομα, το κοινωνικό παντοπωλέιο, το κοινωνικό φαρμακείο ακόμα και η Τοπική Ομάδα υγείας είναι νέες δομές οι οποίες προέκυψαν για την αντιμετώπιση των αναγκών που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων μορφών φτώχειας και στη διατάραξη του κοινωνικού ιστού με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι πολίτες να έχουν ανάγκη από βασικά αγαθά αλλά και καθοδήγηση.

Οι νέες δομές που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα έχουν ως αποστολή την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, και παράλληλα την πολυεπίπεδη ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.