Βήμα – β ή μ α προχωρούν οικατασκευαστικές εργασίες στο νότιο και το βόρειο τμήμα
του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, γνωστότερου ως Ε65.

Τόσο στο Λαμία-Ξυνιάδα όσο και στο Τρίκαλα-Εγνατία η καλοκαιρινή περίοδος βοηθά στην γρηγορότερη αύξηση της προόδου των εργασιών. Στο νότιο τμήμα, που ξεκινά από τη Λαμία και φτάνει στην περιοχή της Ξυνιάδας όπου και συναντά το υφιστάμενο τμήμα του Ε65 Ξυνιάδα-Τρίκαλα, η πρόοδος του έργου σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεπεράσει το 83%.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα