Έχασε το 25%

Καθοδική ήταν η πορεία της διεθνούς χρηματιστηριακής τιμής βάμβακος. Στα συμβόλαια του
Δεκεμβρίου, η τιμή έχασε περίπου το 1/4 της αξίας σε διάστημα ενός μηνός.

Συγκεκριμένα από τα 113 σεντ/ανά λίβρα στο τέλος Αυγούστου διαμορφώθηκε στα 85,34 σεντ/ λίβρα στο τέλος Σεπτεβρίου (πτώση 24,6%), με τη τιμή να επιστρέφει στα επίπεδα που βρίσκονταν στα μέσα Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι το 30% των βαμβακοπαραγωγών της χώρας έχει πωλήσει στα εκκοκκιστήρια έστω και 1 κιλό σύσπορου βάμβακος, ενώ συνολικά 240.000 τόνοι σύσπορου είχαν παραδοθεί μέχρι την Κυριακή.
Κ.Π.