Πεδία συνεργασίας διερευνούν Επιμελητήριο Καρδίτσας και ΔΕΘ-Helexpo

Η διερεύνηση των προϋποθέσεων για την από κοινού διοργάνωση μιας πολυκλαδικής έκθεσης στην Καρδίτσα και η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ομαδική αποστολή επιχειρήσεων-μελών του βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν τη Δευτέρα στην Καρδίτσα εκπρόσωποι της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και της ΔΕΘ – Helexpo.

Αναλυτικότερα, Επιμελητήριο και ΔΕΘ-Helexpo άνοιξαν διαύλους επικοινωνίας για την ανάπτυξη συνεργασιών που θα επωφελήσουν και τις δύο πλευρές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπου παρευρέθηκαν από την πλευρά της ΔΕΘ-Helexpo ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης και ο Γενικός Διευθυντής της, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, και από πλευρά του Επιμελητηρίου Καρδίτσας ο Πρόεδρος του, κ. Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, και η επιτροπή έκθεσης αυτού, διερευνήθηκαν πιθανά πεδία συνεργασίας.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η διερεύνηση των προϋποθέσεων για την από κοινού διοργάνωση μιας πολυκλαδικής έκθεσης στην Καρδίτσα, η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ομαδική αποστολή επιχειρήσεων-μελών του, αλλά και οι όροι ενός μνημονίου συνεργασίας για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στις κλαδικές εκθέσεις που διοργανώνει η ΔΕΘ-Helexpo καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως επίσης και σε εκθέσεις του εξωτερικού.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα.