Η ολοκλήρωση του νότιου τμήματος του άξονα Ε-65 σε ένα χρόνο από σήμερα, βάζει ξανά την Καρδίτσα στο χάρτη των μεταφορών και με επιλεκτικές συντονισμένες κινήσεις της αυτοδιοίκησης μπορεί το έργο αυτό να αποτελέσει καταλύτη για επενδυτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή μας.

Η δημιουργία μεταφορικού κόμβου και κόμβου logistics με δεδομένο ότι υπάρχει και σιδηροδρομική αναβάθμιση της δυτικής Θεσσαλίας με την ηλεκτροκίνηση του τμήματος Παλαιοφάρσαλου-Καλαμπάκας, θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στην καρδιά της αγροτικής παραγωγής της χώρας.

Η Αθήνα θα απέχει πλέον οδικά από την Καρδίτσα κάτι λιγότερο από 2,5 ώρες. Ο Νομός Καρδίτσας υποφέρει πληθυσμιακά τις τελευταίες δεκαετίες και μόνο έργα αναστροφής της αστυφιλίας, όπως αυτά των συνδυασμένων μεταφορών και της δημιουργίας υδροηλεκτρικών στην περιοχή της Αργιθέας (βλέπε φράγμα Συκιάς) μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το στόχο.

«Ν.Α.»

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα