Μια πρωτοποριακή μέθοδο εφαρμόζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στον ποταμό Καλέντζη στην Π.Ε. Καρδίτσας, με σκοπό την προστασία των αναχωμάτων από τις διανοίξεις μικρών στοών που προκαλούν ζώα για την κατασκευή φωλιών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα