Σε δύο εγκρίσεις μελετών και των αντίστοιχων προϋπολογισμών που αφορούν τησυντήρηση του οδικού δικτύου προχώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση ενέκρινε τη μελέτη του έργου βελτίωσης της σήμανσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακο- εθνικό δίκτυο της Π.Ε Καρδιτσας 2022-2025 καθώς και τον προϋπολογισμό του έργου της μελέτης ύψους 250.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα