Εγκρίθηκαν η μελέτη και τα επικαιροποιημένα τεύχη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας

    Eγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καρδίτσας η μελέτη και η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας.

    Παράλληλα εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου της μελέτης ύψους 1.152.200 ευρώ