Εγκρίθηκαν τέσσερις μελέτες αποκαταστάσεων από τον «Ιανό» στην Π.Ε. Καρδίτσας

Στην έγκριση τεσσάρων μελετών για ισάριθμα υποέργα αποκαταστάσεων από τον «Ιανό» στο Ν. Καρδίτσας ενέκρινε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα αποφάσισε:
-Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 6 με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.Ο 9 ΠΡΟΣ ΝΕΡΑΙΔΑ KAI ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ », προϋπολογισμού 1.500.000,00€
-Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 5 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ » , προϋπολογισμού 1.000.000,00€
-Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 10 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΜΑΡΑΘΕΑ ΕΩΣ ΨΑΘΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΑ » , προϋπολογισμού 300.000,00€
-Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 13 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΛΟΧΟ ΕΩΣ ΠΕΔΙΝΟ ΜΕΣΩ ΜΑΡΑΘΕΑΣ» , προϋπολογισμού 500.000,00€