Το εκπονηθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Σοφάδων ενέκρινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση του θέματος, ο Δήμος Σοφάδων ανέθεσε στην εταιρεία «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» την παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Σοφάδων. Στο πλαίσιο αυτής, εκπονήθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Στην εισήγηση επίσης σημειώνεται πως σύμφωνα με την Εγκύκλιο των Τεχνικών Προδιαγραφών «σε περιοχές οικισμών προ του 1923 καθώς και σε μικρούς οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκων καταγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. μόνον οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει καθορισμός τους ως κοινόχρηστων ή κοινωφελών με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»