Ειδική συνεδρίαση για νοσοκομείο και δομές υγείας

Στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου προσδιόρισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας κ. Θωμάς Κόντος ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του σώματος για τα ζητήματα των δομών υγείας και για το Νοσοκομείο.

Είναι θέμα για το οποίο εδώ και μήνες «ψάχνονταν» το σώμα. Ωστόσο ίσχυαν περιορισμοί το προηγούμενο διάστημα με τις τηλε – συνεδριάσεις, που δεν επέτρεπαν τη διοργάνωση μιας ειδικής δια ζώσης συνεδρίασης.

Τώρα με την άρση των περιορισμών αυτών και με το πέρας του καλοκαιριού, φαίνεται πως βρέθηκε ο κατάλληλος χρόνος. Όπως είπε ο κ. Κόντος, σκοπός της συνεδρίασης θα είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που καταγράφονται εδώ και δεκαετίες.
Κ.Π.