Εκλείπει το κοινωνικό στοιχείο...

Οι μαθητές και φοιτητές προφανώς συνειδητοποιούν την σημασία που έχουν τα περιοριστικά μέτρα στη καταπολέμηση της πανδημίας.

Ωστόσο, με την χρήση της μάσκας οι ερωτηθέντες νέοι Καρδιτσιώτες ανέφεραν ότι όλο αυτό το διάστημα προστατεύουν μεν την υγεία τους, αλλά συγχρόνως χάνεται κάθε κοινωνική σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, ο κορωνοϊός μας έφερε μείωση των κοινωνικών επαφών, σε σημείο που μαθητές και φοιτητές δεν γνωρίζουν στο απόλυτο τα πρόσωπα των καθηγητών εξαιτίας της τηλεργασίας, αλλά και της μάσκας.
Δ.Γ.