Έκλεισε λόγω επικινδυνότητας ο δρόμος Ανθοχώρι – Κερασιά!

ΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

φωτο αρχείου

Tην διακοπή της κυκλοφορίας για 15 ημέρες στον δρόμο Ανθοχωρίου- Κερασιάς αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας, καθώς έχει καταστεί επικίνδυνη η διέλευση των οχημάτων.

Να θυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είχε υποστεί σημαντικές ζημιές από τον «Ιανό» και είχαν γίνει ορισμένες εργασίες προσωρινής αποκατάστασης, ωστόσο ξαναδημιουργήθηκαν προβλήματα μετά από κακοκαιρίες (εδώ παλιότερο ρεπορτάζ του Νέου Αγώνα).

Δύο χρόνια και δύο μήνες μετά τον «Ιανό», ο δρόμος κλείνει καθώς σύμφωνα με μελέτη τη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μουζακίου, η κατάσταση στα πρανή του ρέματος στο συγκεκριμένο δρόμο επιδεινώνεται, ενώ οι ζημιές στο οδόστρωμα εγκυμονούν κινδύνους για τους οδηγούς. Επί του συγκεκριμένου δρόμου διενήργησε αυτοψία και η Αστυνομία, επιβεβαιώνοντας την προβληματική κατάσταση, με την Αστυνομική Διεύθυνση να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στις ενέργειες που απαιτούνται.
Συγκεκριμένα, η αστυνομική διεύθυνση σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αποφασίζει: «Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, επί της Επ. Οδού Μουζακίου – Ανθοχώριου – Κερασιάς – Λίμνης Ν. Πλαστήρα και συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού ανάμεσα στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου και την Τ.Κ. Κερασιάς, καθότι σύμφωνα με την Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μουζακίου, η κατάσταση των πρανών του ρέματος στην εν λόγω οδό επιδεινώνεται και πλέον καθίσταται επισφαλής η διέλευση των οχημάτων ενώ σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καρδίτσας, οι ζημιές στο οδόστρωμα της ανωτέρω οδού εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από σχετική αυτοψία που διενεργήθηκε από Αξιωματικό του Α.Τ. Μουζακίου.

Η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από την Παρασκευή (25.11.2022) και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών.

Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι αρμόδιες Υπηρεσίες παρακαλούνται για την εκδήλωση ενεργειών αρμοδιότητα τους, γνωρίζοντας σχετικά στην Υπηρεσία μας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων από την Τ.Κ. Ανθοχωρίου προς Τ.Κ. Κερασιάς θα διεξάγεται μέσω της οδού Μουζάκι – Περιφ. Οδός Καρδίτσας – Μητρόπολη –Μορφοβούνι – Κερασιά και αντίστροφα σύμφωνα με την κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στα σημεία με ευθύνη του Δήμου Μουζακίου.

Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή».