Σημάδια που δείχνουν ότι μια γυναίκα δέχεται περιγεννητική βία είναι δυνατόν να ανιχνευθούν εφόσον οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φροντίδα εγκύων γυναικών ή το στενό τους περιβάλλον εξετάσουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα.

To Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας υλοποιεί το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «MAP – Μια διεπιστημονική προσέγγιση για την ανίχνευση, αναγνώριση, αντιμετώπιση, και θεραπεία της ενδοσυντροφικής βίας (IPV) κατά τη διάρκεια της περιγεννητικής περιόδου» και χθες οργανώθηκε Cascade training για την παρουσίαση του κοινού θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φροντίδα εγκύων γυναικών ή και παρέχουν υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας κατά την περιγεννητική περίοδο.

Αυτή η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο “Κιέριον” και περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες:

1. Γνώση του φαινομένου: η βία με βάση το φύλο και περιγεννητική ενδοοικογενειακή βία

2. Ανίχνευση περιγεννητικής ενδοοικογενειακής βίας: έγκαιρη ανίχνευση με συγκεκριμένα εργαλεία και μεθοδολογία

3. Αντιμετώπιση: χτίζοντας μια ολοκληρωμένη διαδρομή υπηρεσιών υποστήριξης και προστασίας

Οπως ειπώθηκε χθες η περιγεννητική συντροφική βία είναι η βία που λαμβάνει χώρα πριν, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την μετέπειτα περίοδο, έως και το πρώτο έτος μετά τον τοκετό.

Για τη αντιμετώπισή της όσοι συμφώνησαν ότι πρέπει να υλοποιηθούν ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα ομαλής προσαρμογής στον γονεϊκό ρόλο και πρόληψης της κατάθλιψης και του άγχους της περιγεννητικής περιόδου, σε νέους γονείς, ώστε να περιοριστούν τα αίτια που οδηγούν σε βίαιη συμπεριφορά. Εξάλλου πρέπει να εντατικοποιηθεί ο προγεννητικός έλεγχος για την ανίχνευση παραγόντων κινδύνου για την κακοποίηση και να οργανωθούν κατ’ οίκον επισκέψεις σε οικογένειες υψηλού κινδύνου για την βελτίωση της ψυχικής υγείας των εγκύων και την καλή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Τέλος αναγκαίες είναι και οι παρεμβάσεις βελτίωσης των μαιευτικών και των μεταγεννητικών εμπειριών και του επιπέδου κατάθλιψης ή μετατραυματικής διαταραχής στρες στις κακοποιημένες γυναίκες ώστε να μειωθεί η ψυχολογική τους αγωνία και σε αυτό το επίπεδο θα βοηθούσε η δημιουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως τα καταφύγια που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των κακοποιημένων γυναικών.