Εκπαιδευτικό σεμινάριο από το ΕΚΑΒ

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων του ΕΚΑΒ στις σχολικές μονάδες, η εκπαιδευτική ομάδα ΕΚΑΒ του τομέα Καρδίτσας πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των χωριών Αγίας Τριάδας και Καλογριανών από τους διασώστες Κρόκη Μιχάλη, Ιωάννη Βούζα και Μπούκη Γεώργιο.

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για της πρώτες βοήθειές , και να ασκηθούν στις δεξιότητες αυτόν.