Ελάχιστοι τεχνικοί για να αναλάβουν τη διασύνδεση...

Οι λόγοι για την αδυναμία που εκφράζουν οι επιχειρήσεις στις διασυνδέσεις της ταμειακής μηχανής με το POS, είναι ότι σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν μόλις 1.000 εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί, οι οποίοι καλούνται να διασυνδέσουν πάνω από 400.000 ταμειακές.

Αυτό το γεγονός επισήμανε το μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕ, κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, κατά τη χθεσινή συνέντευξη – ενημέρωση του Επιμελητηρίου προς τις επιχειρήσεις. Όπως κατανοείτε, το πρόβλημα εντοπίζεται στους παρόχους, στους ελάχιστους τεχνικούς για να διαχειριστούν αυτό το βήμα που έχει ήδη νομοθετήσει το Υπουργείο. Μάλιστα το θεωρεί δεδομένο ότι θα «τρέξει», δίχως τη σκέψη προς το παρόν για παράταση της διασύνδεσης, χωρίς να έχει προνοήσει νωρίτερα να το διαχειριστούν οι αρμόδιοι καθώς δεν πρόκειται για θέμα που απασχολεί τους λογιστές, αλλά τους λιγοστούς τεχνικούς και παρόχους POS.
Δ.Γ.