Έλεγχος εγγυητικών και δικαιολογητικών τεσσάρων προσφορών για το έργο του Παυσιλύπου

Ξεκίνησε η διαδικασία του ελέγχου των εγγυητικών και των δικαιολογητικών για τις τελικά τέσσερις προσφορές που υποβλήθηκαν στο έργο της ανάπλασης του Παυσιλύπου και της πλατείας Πλαστήρα.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου από την επιτροπή του διαγωνισμού θα υπογραφεί το πρώτο πρακτικό.