ΕΛΓΟ Δήμητρα: Επανακαλλιεργήσιμα τα περισσότερα χωράφια στη Θεσσαλία

με βάση την έρευνα από τα δείγματα που έχουν συλλεχθεί από 350 σημεία στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Άμεσα επανακαλλιεργήσιμα είναι τα περισσότερα από τα χωράφια στο θεσσαλικό κάμπο, όπως δείχνουν οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις εδάφους που διενεργούν οι ερευνητές του ΕΛΓΟ –Δήμητρα.

Από τα δείγματα που έχουν συλλεχθεί από 350 σημεία στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, οι αναλύσεις έχουν ολοκληρωθεί περίπου στο 40%.

Η περιοχή που ελέγχεται για την ποιότητα του εδάφους εκτείνεται σε περίπου 1 εκατ. στρέμματα και γίνεται προσπάθεια η διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς επίκειται η έναρξη σποράς των σιτηρών.

Πρόθεση του ΕΛΓΟ – Δήμητρα είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι αναλύσεις έως το τέλος Οκτωβρίου και ταυτόχρονα να γίνει και η τροποποίηση στο πρόγραμμα των γεωργικών συμβούλων, ώστε να τεθούν στη διάθεση των παραγωγών.