Έληξε νωρίτερα η αρδευτική περίοδος λόγω καιρού

Την Τετάρτη προβλέπονταν να λήξει τυπικά η αρδευτική περίοδος στο Ν. Καρδίτας, ωστόσο οι εκταμιεύσεις νερού από τον ταμιευτήρα της Λίμνης Πλαστήρα σταμάτησαν νωρίτερα καθώς η βροχή ήρθε να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Η φετινή αρδευτική περίοδος εξελίχθηκε ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους αρδευτές και τις καλλιέργειές τους. Τα προβλήματα περιορίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ερμητσίου η οποία ως καταληκτικό σημείο του δικτύου αντιμετωπίζει κάθε χρόνο το ίδιο θέμα.