Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων του τουρισμού Ελλάδας και Γερμανίας με απώτερο στόχο την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού στη Θεσσαλία και ευρύτερα στον ελληνικό χώρο έχει ως στόχο το συνέδριο με θέμα «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Θεσσαλία», που άρχισε χθες στο Μορφοβούνι και ολοκληρώνεται σήμερα στο ξενοδοχείο “Καζάρμα”.

Το συνέδριο διοργανώνει η Ελληνογερμανική Συνέλευση σε συνεργασία με το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Εκπρόσωποι του τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης ανταλάσσουν απόψεις σχετικά με τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ζητήματα εναλλακτικού τουρισμού όπως ο ορειβατικός, ο πεζοπορικός, ο ποδηλατικός και ο καταδυτικός τουρισμός και τους τρόπους δικτύωσης για την ανάπτυξή τους.