Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο δρόμο Καλύβια Πεζούλας - Νεράιδα

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο δρόμο Καλύβια Πεζούλας- Νεράιδα, στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι υπό εξέλιξη εργασίες, περιλαμβάνουν χωματουργικά και τεχνικά έργα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν σε τμήματα της οδού και συγκεκριμένα:

– άρση καταπτώσεων γαιωδών πρανών

– καθαρισμό τεχνικών από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις

– διάνοιξη τάφρων αποχέτευσης όμβριων

– καθαίρεση και ανακατασκευή όπου απαιτείται κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης και κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα

– κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης

– αποκατάσταση των βλαβών της υπόβασης και βάσης του οδοστρώματος όπου απαιτείται καθώς και

– εκρίζωση δένδρων όπου απαιτείται.

«Με ολοκληρωμένο σχέδιο επεμβάσεων αποκαθιστούμε τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο οδικό κύκλωμα της Λίμνης Πλαστήρα αποδίδοντας ένα λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο στους κατοίκους και επισκέπτες μιας περιοχής με απαράμιλλο φυσικό κάλλος» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.