Επανήλθαν οι συνήθειες...

Τώρα που επέστρεψαν οι παραγωγοί της λαϊκής της Καρδίτσας στο φυσικό τους χώρο, μετά τις παρεμβάσεις πέριξ της δημοτικής αγοράς, φέρνουμε στο μυαλό τον άνθρωπο
που βασίζεται στην επανάληψη μιας πράξης, μέσω της οποίας διαμορφώνει τη συμπεριφορά του και επιθυμεί να την επαναλαμβάνει δίχως παύση εντός καθημερινότητας.

Αναφερόμαστε φυσικά στην επάνοδο των παραγωγών στη δημοτική αγορά, εκεί όπου τους έμαθε τόσα χρόνια ο κόσμος και δημιούργησαν αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ τους. Το διάστημα που η λαϊκή αγορά μετατέθηκε σε παρακείμενους δρόμους, ο Καρδιτσιώτης καταναλωτής άλλαξε τη συνήθειά του και δυσκολεύτηκε να βρει τους παραγωγούς που ανέκαθεν προτιμούσε.

Η επιστροφή της λαϊκής άφησε πίσω αυτή την αλλαγή, φέρνοντας όχι μόνο ικανοποίηση στους καταναλωτές, αλλά και στους παραγωγούς που έχουν δημιουργήσει ένα στενό δεσμό σε κάθε γωνιά που στήνουν τον πάγκο τους.
Δ.Γ.