Επίσκεψη Άννας Μαρίας Παπαδημητρίου στην Κάρλα: λειτουργεί κανονικά το αντλιοστάσιο σε 30 ημέρες θα αδειάσει η λίμνη (ΦΩΤΟ)

Αποκαταστάθηηκε η βλάβη

Σήμερα 1η Ιουλίου 2024 η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας – Β. Σποράδων επισκέφθηκε το αντλιοστάσιο Καναλίων στη λίμνη Κάρλα και διαπίστωσε την άριστη λειτουργία του.

Όπως εξαγγέλθηκε το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου 2024, η απάντληση των υδάτων από την πλημμυρισμένη περιοχή των Καναλίων θα πραγματοποιηθεί, μέσω του αντλιοστασίου, του οποίου ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είχε υποστεί ζημιές από την είσοδο των υδάτων σ΄ αυτό.

Ήδη, στις 29-06-2024 ξεκίνησε η απάντληση των υδάτων διά των αντλιών του αντλιοστασίου, αφού οι ζημιές στο σύστημα λειτουργίας τους αποκαταστάθηκαν με την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στόχος, είναι, κάτω από κανονικές συνθήκες και χωρίς βλάβες του αντλιοστασίου, να έχουν απομακρυνθεί τα νερά μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) περίπου ημερών, προκειμένου να αναστραφούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι αρνητικές επιδράσεις των πρόσφατων πλημμυρών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να αποδοθούν και πάλι σε χρήση στους ιδιοκτήτες τους.

Η αποκατάσταση της κανονικότητας στη λίμνη Κάρλα αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για να δημιουργηθούν οι υποδομές, μέσω των οποίων θα αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα που είχαν οδυνηρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

΄Επίσκεψη Άννας Μαρίας Παπδημητρίου στην Κάρλα: λειτουργεί κανονικά το αντλιοστάσιο σε 30 ημέρες θα αδειάσει η λίμνη (ΦΩΤΟ)

΄Επίσκεψη Άννας Μαρίας Παπδημητρίου στην Κάρλα: λειτουργεί κανονικά το αντλιοστάσιο σε 30 ημέρες θα αδειάσει η λίμνη (ΦΩΤΟ)

΄Επίσκεψη Άννας Μαρίας Παπδημητρίου στην Κάρλα: λειτουργεί κανονικά το αντλιοστάσιο σε 30 ημέρες θα αδειάσει η λίμνη (ΦΩΤΟ)