Επιβολή προστίμου σε αλλοδαπό για λαθρεμπόριο καπνού και τσιγάρων στην Καρδίτσα

Την επιβολή πολλαπλού τέλους ποσού 2.360 ευρώ σε αλλοδαπό πρώην κάτοικο Καρδιτσομαγούλας για λαθρεμπορία τσιγάρων και καπνού καταλογίζει πράξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Λάρισας.

Πρόκειται για αλλοδαπό γεννημένο στο Πακιστάν, πρώην κατοίκου Καρδιτσομαγούλας Καρδίτσας ή Κοσμά Αιτωλού – Καρδίτσα και αγνώστου σημερινής διαμονής, με το πολλαπλό τέλος να αφορά τη λαθρεμπορία 2.600  τεμαχίων τσιγάρων και 1.500 γραμμαρίων καπνού που τελέστηκε την 29.11.2017 στην Καρδίτσα, κατά παράβαση των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1, εδ. β’ και παρ. 2 εδ. α’ και ζ’ και 119Α παρ. 2 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».