Νέα ασφαλτόστρωση σε συνολικό μήκος 2,5 χλμ., καθαρισμό ερεισμάτων και τεχνικά έργα σε συνολικό μήκος 5 χλμ σε τμήματα του δρόμου από Σοφάδες προς Φύλλο και Ερμήτσι ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρότι τα δημόσια έργα είναι μια συνεχής μάχη δυσκολιών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να χρηματοδοτεί και να εκτελεί έργα με αξία για όλους.