ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Περίπου 3.350 νέες προσλήψεις έγιναν στον Νομό Καρδίτσας το πρώτο τετράμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Αντίστοιχα, οι αποχωρήσεις, που αφορούν είτε παραιτήσεις, είτε απολύσεις, είτε λήξεις συμβάσεων, έφτασαν περίπου τις 3.100.

Έτσι, το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο για την περιοχή μας, ήταν θετικό κατά περίπου 223 θέσεις εργασίας.

Για τον μήνα Απρίλιο, στο Νομό Καρδίτσας έγιναν 904 προσλήψεις, έναντι 615 απολύσεων με το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 289 θέσεις εργασίας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο Απρίλιος του 2019 σημείωσε την καλύτερη επίδοση στην απασχόληση από κάθε άλλο μήνα, όλων των καταγεγραμμένων ετών (σ.σ. από το 2001), ενώ και το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 συνιστά το καλύτερο πρώτο τετράμηνο έτους, όλων των καταγεγραμμένων ετών, στις ροές μισθωτής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 2019 προέκυψε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 110.895 νέες θέσεις εργασίας. Οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν 282.181 και οι αποχωρήσεις 171.286. Επίσης, το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 προέκυψε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 159.775 νέες θέσεις εργασίας. Οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν 806.589 και οι αποχωρήσεις 646.814.

Θα πρέπει να σημειωθεί βεβαίως ότι από τις νέες προσλήψεις τετραμήνου οι μισές (49,52%) συνιστούν θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το 38,78% συνιστά μερική απασχόληση, ενώ το 11,7% εκ περιτροπής.